Sviatok prvého mája

Čo pre nás znamená prvý máj? Slávnostné sprievody a manifestácie? Stavanie mája? Alebo len jednoducho deň voľna? Prvý máj môže spájať s rôznymi zvykmi. Ale všetky tieto zvyky navzájom súvisia.

PÔVOD SVIATKU

V starovekom Ríme bol 1. máj súčasťou sviatku Floralia. Tento sviatok bol pomenovaný na počesť bohyne jarikvetov, Flóry. Počas tohto sviatku ľudia tancovali, spievali a organizovali slávnostné sprievody.

SVIATOK PRÁCE

Prvý máj je medzinárodným sviatkom prácepracujúcich a oslavujú ho vo viac ako 80 krajinách. Tento sviatok je spojený s veľkými protestmi proti využívaniu detskej a nútenej práce, s odborným vzdelávaním a rozdelením dňa na tri časti: 8 hodín práce, 8 hodín odpočinku a 8 hodín aktivít.

Sviatok práce však nebol vždy prvého mája. Pevný dátum získal až v roku 1889, keď ho organizácie združené v II. socialistickej internacionále vyhlásili za Medzinárodný deň práce. Po vzniku Česko-Slovenska bol od roku 1919 prvý máj vyhlásený za štátny sviatok. V socialistických krajinách patril tento sviatok medzi najdôležitejšie a organizovali sa masové prvomájové sprievody. Tieto sprievody prechádzali mestom, pred tribúnou s miestnymi predstaviteľmi moci. Účasť bola nepísane povinná. Boli zastúpené školy, športové kluby, rôzne organizácie, ako napríklad Červený kríž. Mestom prechádzali aj alegorické vozy. Aranžéri sa predháňali, kto urobí krajšiu výzdobu, najvýstižnejšie heslá a plagáty. Nácviky na sprievody sa konali už niekoľko týždňov pred samotným sviatkom. V školách sa zhromaždili žiaci a určilo sa, kto bude niesť vlajky, transparenty a plagáty. Nacvičili sa heslá: „Nech žije KSČ!“ „ Prácou za lepší život v socialistickej vlasti!“ a pod.

STAVANIE MÁJA

V stredovekom Anglicku ku sviatku 1. mája  pripojili nové zvyky. Ženy a muži v miestnom lese trávili noc, zbierali kvety a kvitnúce vetvičky, aby potom mohli privítať máj. Zabávajúci postavili uprostred dediny strom nazvaný máj, okolo ktorého potom celý deň tancovali a hrali. Ľudia si volili májovú kráľovnú a májového kráľa. Stavanie mája bolo bežným zvykom aj v iných krajinách Európy.

BOZK POD ČEREŠŇOU?

Staré zvyky pretrvávajú dodnes, kedy mládenci v noci medzi 30. aprílom a 1. májom svojej láske pod oknami stavali máje. Potom sa pod nimi pobozkali, aby spečatili ich mocnú silu. V mestách sa to nedá robiť, preto tu pretrváva zvyk sa bozkávať pod nádherne rozkvitnutou čerešňou, ktorej vôňa je veľmi príjemná. Preto choďte von a bozkávajte sa!

Najnovšie články

Najnovšie komentáre

Archív

Kategórie

Autor:

Buď prvý, kto napíše nejaký komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *